Hojkovské rašeliniště

R.JI.07
Lokalizace: 49.383324N 15.412028E
Rozloha: 27,074 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 646 - 685 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zbytek rašeliniště s tůňkami po těžbě (ukončena 1935) zarostlými náletem dřevin. Hlavním motivem ochrany je rozsáhlý porost třtiny nachové zprohýbané a ďáblíku bahenního.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,906 ha 3,35 3,95
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,212 ha 0,78 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,393 ha 5,14 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,518 ha 1,91 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,071 ha 0,26 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,971 ha 3,59 2,32
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,427 ha 12,66 3,38
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,535 ha 5,67 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,720 ha 6,35 2,1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Adrastus limbatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hoplia praticola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Orchestes betuleti -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Orchestes calceatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Oulema septentrionis -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2013
Brouci Polydrusus corruscus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Houby Phyllotopsis nidulans hlíva hnízdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.