Na oklice

R.JI.04
Lokalizace: 49.402748N 15.394476E
Rozloha: 39,311 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 648 - 655 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex prameništního rašeliniště na evropském rozvodí. Rašelinné louky na mírném jižním svahu v široké horní části údolí a přilehlé vřesovištní pastviště. Porosty blízké sv. Caricion demissae, Chrysohypno-Trichophoretum alpini, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Caricion fuscae a Violion caninae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,128 ha 0,32 1,57
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,069 ha 0,18 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,636 ha 1,62 2,1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,881 ha 2,24 1,65
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,838 ha 7,22 2,9
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 8,321 ha 21,17 1,57
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,697 ha 4,32 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,079 ha 0,2 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,706 ha 1,79 3,54
T8.2A Sekundární podhorská a horská vřesoviště s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 5,940 ha 15,11 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,252 ha 0,64 2,26
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,102 ha 15,52 1,78
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,246 ha 0,63 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2015
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis mamillata bahnička bradavkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Mechorosty Calliergon giganteum bařinatka obrovská -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Triglochin palustris bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pilosella lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 142

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.