Ohrazenické mokřady

R.JH.14
Lokalizace: 49.191217N 14.786697E
Rozloha: 76,438 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 442 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex luční mokřadní a rašeliništní vegetace na rozvodí mezi rybníky Velká a Prostřední Ohrazenice jižně od Újezdce. Mozaika společenstev sv. Sphagno-Caricion canescentis, Eriophorion gracilis, Caricion fuscae, C. gracilism, Molinion, v příkopech a tůňkách fytocenózy sv. Littorellion uniflorae (Ranunculo flammei-Juncetum bulbosi se zevarem nejmenším). Rybníky víceméně běžně obhospodařované, vyhrnuté, přesto s početnou populací leknínu bílého.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9,487 ha 12,41 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,219 ha 2,9 2,57
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,513 ha 3,29 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7,790 ha 10,19 1,21
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,568 ha 0,74 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8,527 ha 11,15 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus salicis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Donacia impressa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Harpalus progrediens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydroporus scalesinaus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.