Rašeliniště u Suchdola

R.JH.09
Lokalizace: 49.131818N 15.240358E
Rozloha: 11,154 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 645 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Malé slatiništní rašeliniště na jižním a jihovýchodním břehu rybníka Nový, se společenstvy sv. Caricion demissae, Caricion fuscae a Sphagno-Caricion canescentis. Na jihu přiléhají přirozené i kulturní louky sv. Molinion, velká část území zarůstá mokřadními vrbinami sv. Salicion cinereae a terestrickou rákosinou. Rybník mezo-oligotrofní, s úzkými lemy sv. Sparganio-Glycerion.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1,428 ha 12,8 2,5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,051 ha 9,43 4
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,029 ha 0,26 1,21
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,174 ha 19,49 1,92
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,628 ha 5,63 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,132 ha 1,18 2,05
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,006 ha 0,05 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,058 ha 0,52 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,002 ha 0,02 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,050 ha 0,45 1,69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,671 ha 6,02 1,47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,843 ha 7,56 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Paludella squarrosa bažinník kostrbatý -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL, inv 2019
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Houby Russula subrubens holubinka mokřadní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Russula alnetorum holubinka olšinná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2019
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Linaria vulgaris lnice květel -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.