Rašeliniště Šerák-Keprník

R.JE.07
Lokalizace: 50.159579N 17.109524E
Rozloha: 117,812 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 915 - 1398 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typická ombrogenní vrchoviště na několika lokalitách v rámci rezervace. Okolí z rašelinných smrčin, často svahových.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,310 ha 0,26 1
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,060 ha 0,05 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,080 ha 0,07 1,25
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,729 ha 4,01 1,7
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 57,796 ha 49,06 1,62
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 2,788 ha 2,37 2,16
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1,872 ha 1,59 1,04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1,290 ha 1,1 2,73
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 42,038 ha 35,68 1,26
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,603 ha 0,51 1,21
R1.5 Subalpínská prameniště -- -- 0,010 ha 0,01 2
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,375 ha 0,32 1,39
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,383 ha 0,33 3,87
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,126 ha 0,11 2,25
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,307 ha 0,26 1,11
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cornumutila quadrivittata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Orithales serraticornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Motýli Clepsis rogana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Xylita laevigata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Pytho abieticola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Liotrichus affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Hylobius transversovittatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Helophorus tuberculatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Diacanthous undulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Dendrophagus crenatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Danosoma fasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Ctenicera virens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 49

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.