Vodopády Stříbrného potoka

R.JE.06
Lokalizace: 50.274222N 17.052063E
Rozloha: 2,520 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 557 - 563 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V krystalických břidlicích vytvořená kaňonovitá soutěska svírající koryto Stříbrného potoka a vytvářející skalnaté prahy. Vyniká tak několik vodopádů a kaskád s evozními a erozními jevy.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,779 ha 70,57 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,119 ha 4,72 1,03

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.