U Velkého jezera

R.HK.07
Lokalizace: 50.193875N 15.81973E
Rozloha: 22,992 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Stupeň ochrany: EVL
Nadmořská výška: 226 - 227 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Staré labské rameno a okolní porosty 1,5 km JZ od obce Třebeš.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 11,310 ha 49,19 2,48
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,040 ha 0,17 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,855 ha 3,72 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,112 ha 0,49 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0,422 ha 1,84 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,066 ha 0,29 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,578 ha 2,52 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2016
Cévnaté rostliny Acorus calamus puškvorec obecný -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Medicago sativa tolice setá -- -- -- nat 2016
Cévnaté rostliny Populus ×canadensis topol kanadský -- -- -- BL2, inv 2016

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.