Jiříkovský rybník a Havranka

R.HB.06
Lokalizace: 49.732771N 15.552978E
Rozloha: 78,971 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 485 - 494 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý rybník s rákosinami a břehovými porosty, přilehlý komplex vlhkých luk, mokřadů, ostřicových porostů a rákosin na místě zaniklé vodní nádrže.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 24,175 ha 30,61 3,04
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,009 ha 0,01 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,010 ha 0,01 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,255 ha 0,32 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,834 ha 1,06 1,76
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,450 ha 8,17 1,48
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 10,231 ha 12,95 2,18
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,773 ha 12,38 2,04
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2,536 ha 3,21 2,25
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,047 ha 0,06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,892 ha 2,4 3,96

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Cryptocephalus quinquepunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Trachys troglodytes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 102

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.