Obidová

R.FM.01
Lokalizace: 49.517621N 18.523436E
Rozloha: 11,227 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PP
Nadmořská výška: 750 - 765 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Přechodové rašeliniště.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,922 ha 17,12 1,87
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,156 ha 10,29 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,511 ha 13,46 1
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1,161 ha 10,34 1,71
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,565 ha 5,03 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,646 ha 14,66 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,006 ha 0,05 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,051 ha 0,45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,906 ha 8,07 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus arcensis eremita -- Ohrožený -- -- -- 2020
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Mechorosty Sciuro-hypnum flotowianum -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Tasgius morsitans -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Pilosella piloselliflora chlupáček dlouhokvětý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Pilosella aurantiaca chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurea erdneri chrpa Erdnerova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.