Černopotocké rašeliniště (Pleil Heide)

R.CV.02
Lokalizace: 50.497365N 13.079136E
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: Neznámá
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Černopotocké rašeliniště s ostrůvkem klečového porostu a s rašelinnou smrčinou. Neobnovovaná stará síť odvodňovacích kanálů zarůstá a vytváří vhodný biotop pro stagnikolní akvatickou rašeliništní faunu.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.