Hradčanské rybníky

R.CL.03
Lokalizace: 50.611427N 14.740122E
Rozloha: 212,706 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 272 - 282 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava pěti lesních rybníků propojených přirozeným tokem Hradčanského potoka. Mokřad má bohatou vodní, bažinnou a rašelinnou květenu s četnými ohroženými druhy. Rybníky jsou obklopeny bažinnými olšinami a rašelinnými bory. Rezervace byla značně zdevastována bývalou sovětskou armádou, v současné době je v rámci revitalizačních opatření připravována postupná obnova rybníků. Po uvedení do původního stavu a za rozumného lesního a rybářského hospodaření budou rybníky významnou mokřadní rezervací. Území je součástí připravované NPR Dokeské pískovce a mokřady.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 56,743 ha 26,68 3,88
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,040 ha 0,02 3
T5.1 Jednoletá vegetace písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,034 ha 0,02 2
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 1,150 ha 0,54 3,88
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 8,587 ha 4,04 1,01
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7,109 ha 3,34 2,5
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,019 ha 0,48 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 22,359 ha 10,51 1,68
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,048 ha 0,02 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,557 ha 0,26 1,01
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,031 ha 2,84 3,55
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,042 ha 0,02 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33,142 ha 15,58 2,43
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,693 ha 2,68 1,2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0,835 ha 0,39 2,52
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 21

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Chrysobothris igniventris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Brouci Mycetophagus decempunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Orchesia luteipalpis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Pediacus depressus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Plateumaris braccata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Grynocharis oblonga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Prostomis mandibularis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Thryogenes festucae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 205

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.