Mokřad u Borského rybníka

R.CK.16
Lokalizace: 48.902784N 14.335528E
Rozloha: 26,589 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 506 - 513 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komplex luční a slatinné vegetace na severním a severozápadním břehu Borského rybníka z rámce sv. Caricion fuscae, Sphagno-Tomenthypnion, Molinion, Calthion, směrem k rybníku porosty vysokých ostřic sv. Caricion rostratae a C. gracilis. Větší část lokality porůstá terestrickou rákosinou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,134 ha 0,5 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0,078 ha 0,29 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,960 ha 3,61 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,403 ha 1,51 3,42
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,727 ha 6,5 1,76
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,958 ha 3,6 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,604 ha 9,79 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,546 ha 5,81 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,087 ha 0,33 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Bolboschoenus yagara kamyšník vrcholičnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 52

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.