Kyselov – Rothov

R.CK.14
Lokalizace: 48.688227N 14.057471E
Rozloha: 132,246 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 713 - 754 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z nejcennějších území pravého břehu Lipna soustřeďující mimořádné množství ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin, z hlediska druhové diverzity rostlinných druhů spojující prvky bývalých květnatých bučin (lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý) a prvky rašelin a rašelinných luk s velkým výskytem zejména vstavačovitých. Mimořádný význam mají dvě lokality blatnice bahenní a lokalita drobné orchideje měkčilky jednolisté. V lesních komplexech přímo navazuje na zbytky blatkového boru s výskytem význačných druhů (rojovník bahenní, klikva bahenní, ostřice mokřadní, o. chudokvětá). V okraji slatinné louky u křižovatky Kyselov jediná šumavská lokalita prstnatce pleťového (pravděpodobně však zavlečen se štěrkem).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16,634 ha 12,58 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,431 ha 1,08 2,36
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,933 ha 0,71 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,408 ha 1,06 2,69
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 3,880 ha 2,93 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,837 ha 2,14 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 13,403 ha 10,14 2,03
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 5,275 ha 3,99 2,71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,848 ha 3,67 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 21,985 ha 16,62 3,75
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,172 ha 0,13 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Houby Irpex lacteus bránovitka mléčná -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Phylloscopus trochiloides budníček zelený -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Betula pubescens subsp. carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Vaccinium oxycoccos klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 59

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.