Velké bahno

R.CK.04
Lokalizace: 48.713362N 14.108047E
Rozloha: 124,172 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP
Nadmořská výška: 730 - 759 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlý komplex mokřadní a rašelinné lesní i nelesní vegetace ve východním výběžku Hornovltavské kotliny JV od Černé v Pošumaví. Nelesní rašelinná vegetace sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis s přechody ke sv. Sphagnion medii, Calthion, Molinion, bažinné vrbiny sv. Salicion cinereae (as. Salicetum pentandro-auritae), podmáčené prameništní olšiny sv. Alnion glutinosae, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 7,617 ha 6,13 3,14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4,474 ha 3,6 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,862 ha 2,31 1,36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4,271 ha 3,44 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,356 ha 1,09 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,143 ha 0,92 2,1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 22,580 ha 18,18 2,59

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Houby Phaeocollybia festiva kořenatka olivová -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Phaeocollybia lugubris kořenatka špičatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Houby Amanita submembranacea muchomůrka šedoblanitá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Pseudoplectania nigrella ušíčko černé -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Entoloma nitidum závojenka lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.