Kladské rybníky

R.CH.14
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava několika rybníků, z nichž největší Kladský navazuje na NPR Kladské rašeliny – rašeliniště Tajga (viz N.CH.01). Rybníky jsou obklopeny stromovou vegetací, břehy z větší části tvořeny rašeliníky.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.