Pramenské mokřady

R.CH.05
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Silně zamokřelé louky s četnými prameništi a roztroušeným náletem smrku. Komplex typických lučních zamokřelých společenstev s ohroženými a chráněnými druhy. Biocentrum značného významu. Součástí lokality je i NPP Úpolínová louka (17 ha).

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.