Prameniště Teplé

R.CH.04
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Regionální význam
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Pramenná oblast řeky Teplé, soustava dříve obhospodařovaných silně podmáčených a zrašelinělých horských luk. Výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Fytocenologicky hodnotné území.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.