Volešek

R.CB.06
Lokalizace: 49.060106N 14.319601E
Rozloha: 143,620 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PO
Nadmořská výška: 388 - 393 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rybník v intenzivně využívané kulturní krajině s malými litorálními porosty a ostrovem zarostlým vrbami.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2024
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2022
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- -- -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2024
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2023
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2020
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 82

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.