Bezdrev

R.CB.01
Lokalizace: 49.047618N 14.384177E
Rozloha: 434,557 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PO, PP
Nadmořská výška: 376 - 392 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Velký rybník s různě širokými pruhy litorálních porostů sv. Phragmition, v některých partiích vyhrnutý. Největší rybník v Českobudějovické pánvi. Významná tahová zastávka vodních ptáků, zvláště bahňáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,002 ha -- 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,079 ha 0,48 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4,292 ha 0,99 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,186 ha 0,04 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,731 ha 0,4 1,17
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,392 ha 0,09 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2,747 ha 0,63 3,31

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2022
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2022
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2023
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2023
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2023
Ptáci Alopochen aegyptiaca husice nilská -- -- -- 1143/2014 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 106

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.