Františkův rybník

R.BV.06
Lokalizace: 48.719046N 16.859935E
Rozloha: 19,969 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 164 - 172 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Význačná mokřadní lokalita nivy Dyje, s charakteristicky vyvinutým litorálním pásmem. Důležitá lokalita rozmnožování obojživelníků a hnízdiště vodních ptáků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0,084 ha 0,42 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0,875 ha 4,38 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,498 ha 17,52 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,017 ha 0,09 4
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 0,039 ha 0,2 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,830 ha 29,2 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,859 ha 14,32 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus maculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Pterostichus elongatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 57

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.