Slanisko Novosedly

R.BV.04
Lokalizace: 48.839422N 16.498239E
Rozloha: 4,993 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 174 - 177 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z posledních významných slanisek jižní Moravy, s výskytem kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,125 ha 2,51 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,873 ha 17,48 2,55
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,078 ha 1,55 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,303 ha 6,06 1
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0,821 ha 16,45 1,5
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,084 ha 1,67 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,182 ha 3,64 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Parophonus maculicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycopus exaltatus karbinec statný -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Atriplex prostrata subsp. latifolia lebeda hrálovitá širokolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Atriplex patula lebeda rozkladitá -- -- -- nat 2017
Cévnaté rostliny Chenopodium chenopodioides merlík slanomilný -- -- Ohrožený (EN) -- 2023
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) nat 2017
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.