Slanisko Dobré Pole

R.BV.03
Lokalizace: 48.822104N 16.531884E
Rozloha: 7,874 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Slanisko
Stupeň ochrany: EVL, PR
Nadmořská výška: 181 - 183 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z posledních významných slanisek jižní Moravy, s výskytem kriticky ohrožených a vzácných druhů rostlin.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,257 ha 3,27 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,771 ha 9,79 2,18
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 2,480 ha 31,5 2,66

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius plagiatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Pulicaria dysenterica blešník úplavičný -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Tripolium pannonicum subsp. pannonicum hvězdnice panonská pravá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Bolboschoenus planiculmis kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Festuca pulchra kostřava nepravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Spergularia media kuřinka obroubená Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Lotus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Chenopodium murale merlík zední -- -- Kriticky ohrožený (CR) nat 2015
Cévnaté rostliny Sonchus arvensis mléč rolní -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Inula salicina oman vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.