Stibůrkovská jezera

R.BV.02
Lokalizace: 48.748551N 17.00093E
Rozloha: 38,517 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, PO, PR
Nadmořská výška: 148 - 152 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Soustava zachovalých tůní v nivě řeky Moravy, periodické záplavy. Zachováno původní rybí společenstvo těchto tůní (lokalita není rybářským revírem), také fauna měkkýšů patří k význačným charakteristikám rezervace. Součástí rezervace je i okolní lužní les.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 10,968 ha 28,48 2,26
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,854 ha 2,22 2,5
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4,561 ha 11,84 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,227 ha 5,78 1,87
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,699 ha 4,41 2,4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15,025 ha 39,01 3,11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,252 ha 0,65 1,41
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,230 ha 0,6 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Harpalus picipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Amara chaudoiri incognita -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Platynus krynickii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Clanoptilus strangulatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Anthaxia podolica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Amara tricuspidata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2022
Měkkýši Bithynia leachii bahnivka nadmutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 100

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.