Rašeliniště Stará Ves

R.BR.07
Lokalizace: 49.968014N 17.217539E
Rozloha: 104,907 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 642 - 830 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašeliniště a rašelinné a ostřicové louky kontaktně s rašelinnou smrčinou.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,755 ha 0,72 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,987 ha 0,94 1,31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,417 ha 0,4 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,093 ha 1,99 1,79
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,470 ha 1,4 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,718 ha 6,4 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 2,783 ha 2,65 1,29
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,240 ha 0,23 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,470 ha 1,4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14,265 ha 13,6 1,38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 30,275 ha 28,86 1,7

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella glomerata chlupáček klubkatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pilosella flagellaris chlupáček výběžkatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Malus domestica jabloň domácí -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Ligusticum mutellina koprníček bezobalný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Corallorhiza trifida korálice trojklaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Festuca supina kostřava nízká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Festuca rubra subsp. commutata kostřava červená načernalá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Swertia perennis kropenáč vytrvalý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 60

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.