Pstruží potok

R.BR.06
Lokalizace: 49.948678N 17.218058E
Rozloha: 56,292 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 600 - 730 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených mokřadních druhů, křoviny s vrbou nachovou, v. pětimužnou, v. popelavou a v. ušatou. Převládají ostřicové louky, okrajově olšiny a rákosina, lokalita navazuje na podmáčené rašelinné smrčiny.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,641 ha 1,14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1,809 ha 3,21 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,133 ha 2,01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,712 ha 3,04 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 35,821 ha 63,63 1,24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Abdera affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Protapion interjectum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Notaris maerkeli -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Phyllotreta flexuosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Platydracus fulvipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Pteroloma forsstromii -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Ischnosoma longicorne -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rabocerus gabrieli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Rhizophagus cribratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Stenus nitidiusculus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Zeugophora subspinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 92

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.