Pradědská rašeliniště

R.BR.02
Lokalizace: 50.068916N 17.238633E
Rozloha: 282,203 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 1000 - 1450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V rámci vyhlášené rezervace NPR Praděd je několik klasických, od sebe vzdálených rašelinišť (Jezerník, Malý Děd, Pod Májem, Sedlové rašeliniště, Velký Děd). Jejich celková rozloha činí cca 13 ha. Na lokalitách dobře vyvinutá a stabilizovaná společenstva as. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae a Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, tj. společenstva typická pro mělké vrchovištní rašeliniště a jejich tůňky.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1,617 ha 0,57 1,03
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,895 ha 0,32 1
A2.1 Alpínská vřesoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště 0,434 ha 0,15 1
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,484 ha 0,17 1
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 1,584 ha 0,56 1,5
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 33,472 ha 11,86 1,4
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,195 ha 0,07 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 86,228 ha 30,56 1,32
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 6,587 ha 2,33 1,23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,458 ha 0,87 1,15
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 9,946 ha 3,52 1,38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13,177 ha 4,67 1,04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,529 ha 0,19 1,43
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 41,901 ha 14,85 1,26
A5 Skalní vegetace sudetských karů 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,225 ha 0,43 1
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Lišejníky Cladonia pleurota -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Dermatocarpon miniatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Peltigera neckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Peltigera rufescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Pertusaria amara -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Pertusaria amarescens -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Placidium rufescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Lišejníky Placopyrenium fuscellum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Lišejníky Placynthium nigrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Frutidella pullata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Lišejníky Polyblastia peminosa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Lišejníky Diplotomma venustum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Diploschistes gypsaceus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Porina lectissima -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 324

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.