Kavinský potok

R.BK.20
Lokalizace: 49.59075N 16.41631E
Rozloha: 11,041 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 517 - 575 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělý krajinotvorný fenomén podmíněný reliéfotvornou činností Kavinského potoka, ojedinělý přírodní jev “říční pirátství” mezi Kavinským potokem a Křetínkou. Unikátní dealpínský kapraďorost sleziník zelený.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,275 ha 2,49 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,429 ha 3,89 4
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0,033 ha 0,3 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.