Čtvrtky za bořím

R.BK.17
Lokalizace: 49.426715N 16.561958E
Rozloha: 4,764 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 350 - 355 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Zvláště cenný biotop vzácných vstavačovitých rostlin kolem odvodňovacího příkopu s pramenným výronem na trase rozestavěné dálnice Vídeň – Vratislav.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,251 ha 5,28 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,311 ha 6,53 3,6
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,007 ha 0,15 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Gentianopsis ciliata hořec brvitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2019

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.