Babolský háj

R.BK.08
Lokalizace: 49.592598N 16.575069E
Rozloha: 7,808 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 500 - 557 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Významné refugium mokřadní bioty podhorských poloh s poslední lokalitou výskytu vzácného kapraďorostu kapradiníku bažinného na okrese Blansko.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,576 ha 32,99 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,103 ha 1,31 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,795 ha 22,99 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Pyrus communis hrušeň obecná -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arctium tomentosum lopuch plstnatý -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Arctium lappa lopuch větší -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL, inv 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2020
Cévnaté rostliny Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec -- -- -- nat 2020
Cévnaté rostliny Prunus domestica slivoň švestka -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Viola odorata violka vonná -- -- -- nat 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.