Končiny u Lamberka

R.BK.07
Lokalizace: 49.580527N 16.410265E
Rozloha: 17,727 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: 554 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělá lokalita mokřadních lad se vzácnou flórou. Mělké úvalovité údolí drobného levostranného přítoku Nyklovického potoka (Hodonínky).

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,026 ha 0,15 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,336 ha 1,9 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,909 ha 10,77 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,024 ha 5,78 3,75
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,424 ha 8,03 1

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.