Ploník

R.BK.05
Lokalizace: 49.488949N 16.440925E
Rozloha: 35,809 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PR
Nadmořská výška: 649 - 707 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Mokřadní společenstva, rašeliniště a podmáčené louky s vlhkomilnými a rašelinnými druhy. Výskyt chráněných druhů obojživelníků.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,576 ha 1,61 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,509 ha 1,42 1,24
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,453 ha 1,27 1,56
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,698 ha 1,95 1,4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3,967 ha 11,08 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,512 ha 1,43 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,652 ha 4,61 3,3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3,570 ha 9,97 2,03
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,129 ha 5,95 1,98

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.