Nyklovický potok

R.BK.04
Lokalizace: 49.582983N 16.389434E
Rozloha: 34,415 ha
Kategorie: Regionální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 560 - 600 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Ojedinělý zbytek meandrujícího toku, s oboustranným břehovým porostem.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,673 ha 4,86 3,82
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,853 ha 2,48 1,74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12,065 ha 35,06 1,92
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,061 ha 0,18 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,849 ha 2,47 2,42
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4,711 ha 13,69 1,79

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.