Černohorské rašeliniště

N.TU.01
Lokalizace: 50.66219N 15.748652E
Rozloha: 86,301 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Nadmořská výška: 1122 - 1250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typické vrchoviště v montánním stupni s dominantními porosty smrku Picea abies a částečně i kleče Pinus mugo. Hloubka rašeliny asi 2 m. Je napájeno Černohorským potokem. Střední část je bez dřevin, okraje s klečí a zakrslými formami smrku. V současné době je rašeliniště již převážně odumřelé.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.3 Horské papratkové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,457 ha 0,53 2
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,007 ha 0,01 4
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6,485 ha 7,51 2,57
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 6,308 ha 7,31 1,55
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 37,563 ha 43,53 1,75
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,252 ha 0,29 2,36
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 28,234 ha 32,72 1,21
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0,949 ha 1,1 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 1,859 ha 2,15 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Vážky Aeshna caerulea šídlo horské -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum majus rašeliník Dusénův -- HD V -- -- 2018
Cévnaté rostliny Trichophorum cespitosum suchopýrek trsnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 29

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.