Rašeliniště Skřítek

N.SU.01
Lokalizace: 49.994761N 17.165278E
Rozloha: 211,579 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, NPR, PO
Nadmořská výška: 836 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Typické sedlové rašeliniště tundrového typu, většinou porostlé přirozeným smrkovým lesem. Kolem živých jezírek jsou skupiny bříz Betula carpatica a nepůvodní Pinus rotundata.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,358 ha 0,17 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,552 ha 0,26 2
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0,301 ha 0,14 3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13,314 ha 6,29 1,8
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 1,376 ha 0,65 1,45
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,529 ha 0,25 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,605 ha 0,29 1,36
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 84,055 ha 39,73 1,45
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 4,339 ha 2,05 1,61
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2,411 ha 1,14 1,35
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27,164 ha 12,84 1,32
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,092 ha 2,41 1,28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2017
Brouci Diacanthous undulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Oedemera monticola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Quedius fulvicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dendrophagus crenatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.