Velké jeřábí jezero

N.SO.01
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Jedno z velmi cenných rašelinišť Krušných hor z hlediska bohatosti druhů, celkového stavu a přítomnosti všech vývojových fází vrchovištního rozvodnicového rašeliniště: Drepanocladetum fluitantis, Caricetum limosae, C. fuscae, Sphagnetum magellanici, S. fusci, keříkové a klečové porosty, laggová společenstva.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.