Žebračka

N.PR.02
Lokalizace: 49.46897N 17.467087E
Rozloha: 249,977 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, NPR
Nadmořská výška: 210 - 216 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Území zahrnuje širokou údolní nivu na dolním toku řekdy Bečvy s vysokou mocností kvartérních náplavů. Je pokryto lužním lesem s výraznou lužní květenou (jarní aspekt), ve které se stýkají prvky karpatské a středoevropské. Evropsky důležitá křižovatka při tahu ptactva.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,577 ha 0,23 4
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0,017 ha 0,01 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,025 ha 0,01 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1,730 ha 0,69 1,76
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,267 ha 0,11 2
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,002 ha 0,4 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,362 ha 0,94 3,4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 1,426 ha 0,57 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 60,925 ha 24,37 2,93
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 11,506 ha 4,6 3,26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 108,682 ha 43,48 1,71
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 38,497 ha 15,4 1,54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,544 ha 0,22 2,24
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,269 ha 0,11 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Mycetophagus piceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Melandrya dubia -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Mordellaria aurofasciata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Stenagostus rhombeus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Orchesia blandula -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Phaedon laevigatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Thamiocolus viduatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Pycnomerus terebrans -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 130

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.