V jezírkách

N.NB.05
Lokalizace: 50.083189N 15.11291E
Rozloha: 4,912 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Stupeň ochrany: EVL, NPP
Nadmořská výška: 190 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

deprese v polích

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,712 ha 14,49 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,140 ha 2,84 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,338 ha 6,88 3
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0,150 ha 3,05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,303 ha 6,16 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,854 ha 17,39 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Graptodytes granularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis bahnička jednoplevá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Anagallis arvensis drchnička rolní -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Lamium purpureum hluchavka nachová -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Geranium pusillum kakost maličký -- -- -- nat 2019
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Scirpoides holoschoenus kamýšek obecný -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Melilotus albus komonice bílá -- -- -- nat 2019
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Lotus maritimus ledenec přímořský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.