Kladské rašeliny

N.CH.01
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rezervaci tvoří tři rozlehlá lesní rašeliniště Lysina, Tajga a Paterák. Územím rašelinného komplexu procházejí dvě tektonické poruchy, na nichž vyvěrají podzemní vody ovlivňující hydrologickou situaci území. Klečové a blatkové porosty, podmáčené a rašeliníkové smrčiny.

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.