Blatovské louky

N.AA.02
Lokalizace: 50.0921N 14.654419E
Rozloha: 7,477 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Nadmořská výška: 250 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komlex rákosin a mokřadních luk s přilehlým rybníkem v oblasti soutoku Blatovského a Běchovického potoka na Z okraji Újezda nad Lesy. Bezkolencové louky svazu Molinion, kosený a nehnojený porost asociace Potentillo albae-Festucetum rubrae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,543 ha 7,27 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,631 ha 8,44 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.