Rybník Znětínský

L.ZR.11
Lokalizace: 49.46034N 15.921271E
Rozloha: 51,453 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL, PP
Nadmořská výška: 550 - 556 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 22,984 ha 44,67 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0,866 ha 1,68 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,078 ha 0,15 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 14,387 ha 27,96 1,88
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,743 ha 5,33 3,88
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1,387 ha 2,7 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bruchidius varius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Omalium rugatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Blanokřídlí Formica polyctena -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Hygrotus nigrolineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Datonychus angulosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Blanokřídlí Formica truncorum -- Ohrožený -- -- -- 2013
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 105

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.