Pavlické louky

L.ZN.13
Lokalizace: 48.976924N 15.906743E
Rozloha: 2,434 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 363 - 389 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,374 ha 15,37 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,316 ha 13 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,086 ha 3,53 4

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.