Červený rybníček

L.ZN.05
Lokalizace: 48.861765N 16.025793E
Rozloha: 0,618 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 300 - 303 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,004 ha 0,57 2,5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,007 ha 1,14 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Stenurella septempunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carduus acanthoides bodlák obecný -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Matricaria discoidea heřmánek terčovitý -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL, inv 2018
Cévnaté rostliny Geranium pyrenaicum kakost pyrenejský -- -- -- nat 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Korýši Triops cancriformis listonoh letní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lactuca serriola locika kompasová -- -- -- inv 2018
Cévnaté rostliny Lactuca viminea locika prutnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Papaver rhoeas mák vlčí -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Consolida regalis ostrožka stračka -- -- -- nat 2018
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 33

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.