Jalovcová stráň

L.ZL.04
Lokalizace: 49.102278N 18.092439E
Rozloha: 41,057 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 527 - 750 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2,108 ha 5,14 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0,014 ha 0,03 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2,602 ha 6,34 2
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,029 ha 0,07 1,72
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,932 ha 16,88 1,77
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,290 ha 0,71 2
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0,058 ha 0,14 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5,741 ha 13,98 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,009 ha 0,02 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,307 ha 0,75 4
T3.4B Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 9,550 ha 23,26 1,92
T3.4A Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1,220 ha 2,97 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acallocrates colonnellii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Xylophilus corticalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Smicronyx reichi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Rhyncolus elongatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Prionychus melanarius -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Poecilium glabratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Onthophagus verticicornis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Lamprodila decipiens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hypoganus inunctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Exochomus cedri -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 117

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.