Mokřady pod Mužíkovem

L.VS.97
Lokalizace: 49.227974N 18.028635E
Rozloha: 6,675 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 420 - 476 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,073 ha 1,1 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,340 ha 20,07 1,89
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1,381 ha 20,69 3,02
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,012 ha 0,18 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,524 ha 7,85 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,362 ha 5,42 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,233 ha 3,48 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,396 ha 20,92 1,29

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.