Mokřadní louka a prameniště Veřečné

L.VS.91
Lokalizace: 49.277212N 18.044597E
Rozloha: 13,721 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 475 - 550 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,166 ha 1,21 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,408 ha 10,26 2,14
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6,182 ha 45,06 2,09
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,602 ha 4,39 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,736 ha 5,36 1,68
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,114 ha 0,83 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0,115 ha 0,84 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,449 ha 10,56 2,57
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,024 ha 7,46 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2017
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.