Nádržka u farmy ZD

L.VS.52
Lokalizace: 49.293334N 17.94255E
Rozloha: 0,852 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 420 - 435 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.