Tůně za kravínem

L.VS.48
Lokalizace: 49.372093N 17.95029E
Rozloha: 0,815 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 350 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,543 ha 66,61 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,123 ha 15,1 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,136 ha 16,65 4

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.