Potok Buňávka

L.VS.20
Lokalizace: 49.525464N 17.983081E
Rozloha: 6,757 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 350 - 376 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,715 ha 10,57 2,46
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,010 ha 0,15 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0,012 ha 0,18 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,164 ha 2,42 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,491 ha 51,66 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Proserpinus proserpina lišaj pupalkový Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2, inv 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3, inv 2018
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.