Šerhovny

L.VS.144
Lokalizace: 49.382624N 18.179449E
Rozloha: 1,700 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: EVL, CHKO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 750 - 878 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,307 ha 18,06 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,026 ha 1,53 2,46
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,106 ha 6,21 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,030 ha 1,79 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,207 ha 12,2 2,01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,274 ha 16,09 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.