Rybníček a tok Drahový

L.VS.140
Lokalizace: 49.374858N 17.958727E
Rozloha: 13,394 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 377 - 511 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1,549 ha 11,56 1,66
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,828 ha 13,65 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,652 ha 4,87 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,451 ha 10,83 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,174 ha 38,63 2,56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.